Sezer Group Hotels

Çevre
YEŞİL YILDIZ ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre yönetim sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve devam ettirilmesini, sürdürülebilir yaşam ve turizm için yaşanabilir bir dünyayı, sağlıklı ve temiz bir çevreyi gelecek nesillere aktarmayı,

Çevre ile ilgili onaylanmış yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi ve ettirmeyi,

Çevresel etkinlikleri sürekli olarak geliştirerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı, doğa ile uyumlu yaşamayı, havayı, suyu, doğal yaşamı korumayı,

Çevre politikamızı müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza duyurmayı, açık tutmayı ve tüm ilgili taraflara da çevre bilincinin oluşmasında katkıda bulunmayı,
    
Çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için, periyodik gözden geçirmeleri taahhüt ederiz.
E-BÜLTEN KAYDI

ADRES İLETİŞİM

Barbaros Hayrettin Paşa Cd. No 7 07620
Çolaklı –Manavgat ANTALYA
T: +90 242 763 74 56-62 F: +90 242 763 74 65
info@clubgrandside.com
MENUmenu buton